top of page

Endophallus


endophallus

ENDOPHALLUS członek trutnia

Kasta samców, trutni powstaje wyłącznie z jaj nie zapłodnionych, umieszczonych przez matkę pszczelą w specjalnie przygotowanych przez robotnice komórkach (dużo większych od pszczelich) przeznaczonych na larwy trutowe. Larwy trutowe są odżywianie dietą bogatą w białko (mleczkiem pszczelim), zaś wielkość trutni zależy głównie od wielkości komórek, w których się wychowują. Po 24 dniach wygryzają się młode trutnie, które obla­tują się dopiero w 5 dniu życia, a dojrzałość osią­gają między 10 a 12 dniem.

bottom of page